50 từ vựng tiếng Hàn về chủ đề kinh doanh, hợp tác quốc tế

50 từ vựng tiếng Hàn về chủ đề kinh doanh, hợp tác quốc tế

Học Tiếng Hàn

Từ vựng tiếng Hàn về chủ đề kinh doanh luôn được các doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt là những ai có mối quan hệ giao thương với Hàn Quốc. Hãy cùng Du học Hàn Quốc TinEdu tìm hiểu 50 từ vựng tiếng Hàn về chủ đề kinh doanh, hợp tác quốc tế trong bài viết dưới đây nhé!

50 từ vựng tiếng Hàn về chủ đề kinh doanh

 1. 경제: Kinh tế
 2. 경제계: Giới kinh tế
 3. 경제계약: Hợp đồng kinh tế
 4. 경제계획: Kế hoạch kinh tế
 5. 경제공황: Khủng hoảng kinh tế
 6. 경제구: Khu kinh tế
 7. 경제권: Khu vực về kinh tế
 8. 경제발전: Phát triển kinh tế
 9. 경제상황: Tình hình kinh tế
 10. 경제성: Tính kinh tế
 11. 경제성장: Tăng trưởng kinh tế
 12. 경제의활성화: Thúc đẩy nền kinh tế
 13. 경제인: Người làm kinh tế
 14. 경제적: Có tính kinh tế, thuộc về kinh tế
 15. 경제중재기구: Cơ quan trọng tài kinh tế
 16. 경제지표: Chỉ số kinh tế
 17. 경품: Hàng bán đấu giá
 18. 경품권: Quyền bán đấu giá
 19. 경향: Khuynh hướng
 20. 거래날짜: Ngày giao dịch
 21. 거래내역조회: Kiểm tra nội dung giao dịch
 22. 거래내용: Nội dung giao dịch
 23. 거래대금: Số tiền giao dịch
 24. 거래량: Lượng giao dịch
 25. 거래번: Số lần giao dịch
 26. 거래소: Sàn giao dịch
 27. 거래수: Số giao dịch
 28. 거래액: Lượng giao dịch
 29. 거래처: Nơi giao dịch
 30. 검토: Kiểm thảo
 31. 격려금: Tiền khuyến khích
 32. 견본: Hàng mẫu
 33. 견본품: Hàng mẫu
 34. 견적서: Thư chào hàng
 35. 견적송장: Bảng giá
 36. 견직: Dệt
 37. 결산: Quyết toán
 38. 결산승인: Đồng ý quyết toán
 39. 결손: Thiếu hụt
 40. 결제: Duyệt thanh toán
 41. 거스름돈 : Tiền thối lại, tiền thừa
 42. 거시경제 : Nền kinh tế vĩ mô
 43. 거시적 분석: Phân tích vĩ mô
 44. 거액: Số tiền lớn
 45. 고가: Giá cao
 46. 거품: Bong bóng
 47. 고급품: Hàng cao cấp
 48. 건설: Xây dựng
 49. 건의를 받다: Chấp thuận kiến nghị
 50. 고용하다: Thuê
Từ vựng tiếng Hàn về chủ đề kinh doanh được rất nhiều người quan tâm
Từ vựng tiếng Hàn về chủ đề kinh doanh được rất nhiều người quan tâm

Trên đây là tổng hợp 50 từ vựng tiếng Hàn về chủ đề kinh doanh, hợp tác quốc tế dành cho những bạn muốn trau dồi thêm về các từ vựng tiếng Hàn để phục vụ cho công cuộc du học Hàn Quốc. Chúc các bạn học học tiếng Hàn tốt!