75 Phó Từ Hay Dùng Nhất Trong Tiếng Hàn

Phó từ – 부사 là gì? Từ chủ yếu được dùng trước động từ hay tính từ, làm rõ nghĩa của chúng. (“quá” trong “đẹp quá”, “luôn” trong “luôn cười”…)

Trung tâm du học Hàn Quốc Monday gửi đến bạn 75 phó từ phổ biến nhất thường được áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, trong các đề thi TOPIK, KLAT và giáo trình.

75 pho tu pho bien trong tieng Han
75 Phó từ phổ biến trong tiếng Hàn

75 Phó từ phổ biến

1. 직접 : trực tiếp

2. 약간 : một chút, hơi

3. 미리 : trước

4. 아마 : có lẽ

5. 정말 : thật là

6. 그럼 : vậy thì

7. 가장 : nhất

8. 깜짝 : đột nhiên, đột ngột, bất ngờ

9. 잘못 : sai

10. 더 : thêm, hơn

11. 잘 : tốt

12. 왜냐하면 : bởi vì

13. 별로 : không… mấy, hầu như không…

14. 조용히 : một cách yên lặng

15. 그리고 : và

16. 매우 : rất

17. 얼마나 : bao nhiêu

18. 서로 : lẫn nhau, với nhau

19. 갑자기 : đột nhiên

20. 그러니까 : do đó

21. 똑바로 : thẳng, 1 cách đàng hoàng

22. 그러면 : vậy thì

23. 아주 : rất

24. 무척 : rất, vô cùng

25. 오래 : lâu dài

26. 안 : không

27. 다시 : lại

28. 우선 : trước tiên, ưu tiên

29. 꼭 : nhất định

30. 자주 : thường

31. 특별히 : đặc biệt

32. 주로 : chủ yếu

33. 그래서 : do đó

34. 열심히 : một cách chăm chỉ

35. 아직 : chưa

36. 같이 : cùng nhau

37. 계속 : liên tục

38. 하지만 : tuy nhiên

39. 못 : không thể

40. 빨리 : nhanh

41. 특히 : đặc biệt

42. 곧 : ngay, chính là

43. 모두 : tất cả

44. 그냥 : chỉ là

45. 다 : tất cả

46. 천천히 : từ từ

47. 좀 : một chút, hơi

48. 또 : thêm vào đó

49. 먼저 : trước tiên, đầu tiên

50. 늘 : luôn luôn

51. 또는 : hoặc

52. 이따가 : lát nữa

53. 그런데 : tuy nhiên

54. 많이 : nhiều

55. 항상 : luôn luôn

56. 벌써 : đã

57. 너무 : quá

58. 전혀 : hoàn toàn… không

59. 간단히 : một cách đơn giản

60. 일찍 : sớm

61. 참 : thật là

62. 바로 : ngay, chính là

63. 언제나 : lúc nào cũng

64. 금방 : ngay

65. 함께 : cùng với, cùng nhau

66. 왜 : tại sao?

67. 따로 : riêng rẽ

68. 거의 : gần như

69. 그렇지만 : tuy nhiên

70. 없이 : không

71. 가끔 : thỉnh thoảng

72. 그만 : từng ấy

73. 어서 : nhanh

74. 새로 : mới

75. 아까 : vừa nãy

Mong rằng với 75 phó từ này, bạn sẽ sử dụng tiếng Hàn thuần thục và tốt hơn.

✌️ Bài viết được biên soạn bởi : Du học Hàn Quốc Monday
👉 Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

👉 Xem thêm bài viết: Ngữ pháp tường thuật trong tiếng Hàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *