Từ vựng tiếng Hàn chủ đề công nghệ thông tin

Từ vựng tiếng Hàn chủ đề công nghệ thông tin

Học Tiếng Hàn

Hàn Quốc là một điểm đến du học đầy triển vọng cho ngành công nghệ thông tin. Nếu bạn cũng muốn du học Hàn Quốc ngành Công nghệ thông tin, đừng quên học các từ vựng tiếng Hàn chuyên ngành công nghệ thông tin qua bài viết dưới đây nhé!

Từ vựng tiếng Hàn chủ đề công nghệ thông tin

 1. 노트북: máy tính xách tay
 2. 데스크탑 컴퓨터: máy tính bàn
 3. 타블렛 컴퓨터: máy tính bảng
 4. 개인 컴퓨터: máy tính cá nhân
 5. 스크린: màn hình
 6. 키보드: bàn phím
 7. 마우스: chuột
 8. 모니터: phần màn hình
 9. 프린터: máy in
 10. 무선 라우터: router
 11. 전선: dây
 12. 하드 드라이브: ổ cứng
 13. 스피커: loa
 14. 전력 케이블: cáp nguồn
 15. 이메일: email/thư điện tử
 16. 이메일을 보내다: gửi email
 17. 보내다: gửi
 18. 이메일 주소: địa chỉ email
 19. 사용자 이름: tên người sử dụng
 20. 비밀번호: mật khẩu
 21. 답장하다: trả lời
 22. 전달하다: chuyển tiếp
 23. 메시지: thư mi
 24. 첨부 자료: tài liệu đính kèm
 25. 전선을 꽂다: cắm điện
 26. 전선을 빼다: rút điện
 27. 전원을 켜다: bật
 28. 전원을 끄다: tắt
 29. 시작하다: khởi động máy
 30. 종료하다: tắt máy
 31. 재시작하다: khởi động lại
 32. 인터넷: internet
 33. 웹사이트: trang web
 34. 광대역 인터넷: mạng băng thông rộng
 35. 인터넷 서비스 제공자: ISP (nhà cung cấp dịch vụ internet)
 36. 파이어월: tưởng lửa
 37. 호스팅: dịch vụ thuê máy chủ
 38. 무선: không dây
 39. 다운로드 하다: tải xuống
 40. 인터넷을 둘러보다: truy cập internet
 41. 파일: tệp tin
 42. 폴더: thư mục
 43. 서류: văn bản
 44. 하드웨어: phần cứng
 45. 소프트웨어: phần mềm
 46. 네트워크: mạng lưới
 47. 표시 화면을 위로 움직이다: cuộn lên
 48. 표시 화면을 아래로 움직이다: cuộn xuống
 49. 로그인: đăng nhập
 50. 로그오프: đăng xuất
 51. 스페이스 : phím cách
 52. 바이러스: vi rút
 53. 백신 소프트웨어: phần mềm chống vi rút
 54. 처리 속도: tốc độ xử lý
 55. 메모리: bộ nhớ
 56. 워드 프로세서: chương trình xử lý văn bản
 57. 데이터베이스: cơ sở dữ liệu
 58. 스프레드시트: bảng tính
 59. 프린트하다: in
 60. 글자를 넣다: đánh máy
 61. 소문자: chữ thường
 62. 대문자: chữ in hoa
Hàn Quốc là một điểm đến du học đầy triển vọng cho ngành công nghệ thông tin
Hàn Quốc là một điểm đến du học đầy triển vọng cho ngành công nghệ thông tin

Ngoài từ vựng về chủ đề công nghệ thông tin, các bạn có thể tìm hiểu về các chủ đề khác như điện thoại di động, internet, máy tính, Hi vọng có thể giúp các bạn tự tin học tập, làm việc trong môi trường bằng tiếng Hàn.