Thành phố Busan

Đại học Dong A với 70 năm tuổi đời, trải qua chừng ấy năm trường đã xây dựng được "tiếng vang" trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Đây cũng là tiền đề cho sự phát triển của trường tới tận ngày nay. Hiện tại, với điều kiện học tập và chất lượng đào tạo tốt, cùng nhiều chính sách dành cho du học sinh quốc tế đã thu hút đông đảo sinh viên theo học mỗi năm.

Là một trong những trường Đại học nổi tiếng tại Hàn Quốc về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, trường Đại học Dong-A chính là nền tảng tạo cho sinh viên một môi trường học tập vô cùng lí tưởng, bởi sinh viên không chỉ được trau dồi kỹ lưỡng về tri thức mà còn được trang bị các kĩ năng sống, giáo dục về đạo đức để phát triển toàn diện nhất về mọi mặt.