Từ vựng tiếng Hàn về chuyên ngành điện tử

전기: Điện
플러그: Phích điện
전선: Dây dẫn điện
전압: Điện áp
전자: Điện tử
특고압: Điện cao cấp
발동기: Máy phát điện
퓨즈: Cầu chì (đáp án)
센서: Cảm biến
경보기: Chuông báo điện
차단기: Cầu dao
케이블: Dây cáp
전류: Dòng điện
전류계: Ampe kế
허용 전류: Dòng điện cho phép
극: Cực
정격 전압: Điện áp định mức
정격 전류: Dòng điện định mức
회전: Vòng quay
회전속도: Tốc độ quay
절연: Cách điện
부하: Tải
출력: Công suất
용량: Dung lượng
합선하다: Chập điện
정전: Mất điện
복귀: Reset
장갑: Găng tay
줄자: Thước dây
안전모: Nón bảo hộ
안전화: Mũ bảo hộ
스위치: Công tắc
극한 스위치: Công tắc hành trình
전원: Công tắc nguồn
전원차단: Tắt công tắc nguồn
유지: Duy trì
규정주파수유지: Duy trì tần số quy định
규정전압 유지: Duy trì điện áp quy định
퓨즈가 끊어지다: Đứt cầu chì
가스파이프라인: Đường ống dẫn ga
석유 파이프라인: Đường ống dẫn dầu
가공선로: Đường dây điện trên không
포락선: Đường cong bao
허용오차: Dung sai
대용량: Dung lượng lớn
충격전류: Dòng điện xung lượng
직류전류: Dòng điện 1 chiều
100볼트 전류: Dòng điện 100 Vol
유도 전류: Dòng điện cảm ứng
대류전류: Dòng điện đối lưu
저항성전류: Dòng điện trở
고압전류: Dòng điện cao áp
3상 단락전류: Dòng điện đoản mạch 3 pha
Từ khóa về các linh kiện điện tử
변압기: Máy biến áp
전선: Dây dẫn điện
모터: Động cơ
퓨즈: Cầu chì
센서: Cảm biến
발전기: Máy phát điện
차단기: Cầu dao
콘센트: Ổ cắm điện
전류: Dòng điện
전류계: Kế
전등: Bóng đèn
동선: Dây đồng
전선: Dây điện
인출선: Dây cầu chì
케이블: Dây cáp
고볼트선: Dây cao thế
고압선: Dây cao áp
가요도선: Dây cách điện
전열선: Dây cách điện
전력회사: Công ty điện
공급회사: Công ty cung cấp
전기계량기: Công tơ điện
개폐기: Công tắc điện
폐기물: Chất thải
초전도체: Chất siêu dẫn điện
경질 도체: Chất rắn
형광등: Đèn huỳnh quang
고압수은등: Đèn cao áp thủy ngân
백연전구: Đèn tròn dây tóc
소음레벨의 측정: Đo mức độ âm thanh
교류전압: Điện áp xoay chiều
낮은 전압: Điện áp thấp
중성점: Điểm trung lập
단자부: Điểm nối dây điện
형광등: Đèn huỳnh quang
조명등: Đèn chiếu sáng
백열등: Đèn ánh sáng trắng
가요성 도체: Chất dẫn điện dẻo
전기전도체: Chất dẫn điện
침적 물: Chất cặn, chất lắng đọng
단극 단투 개폐기: Cầu dao một đầu một dây
고압 퓨즈: Cầu chì cao áp
전력퓨즈: Cầu chì
신호케이블: Cáp tín hiệu
광섬유케이블: Cáp sợi quang
광케이블: Cáp quang
전자유도: Cảm ứng điện từ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *